روماجی (به ژاپنی: ローマ字) در زبان ژاپنی به الفبای لاتین و لاتین‌نویسی واژه‌ها گفته می‌شود. در زبان‌های دیگر گاه به اشتباه لاتین‌نویسی ژاپنی را رومانجی می‌خوانند. روش‌های مختلفی برای لاتین‌نویسی در زبان ژاپنی وجود دارد که سه متد اصلی آن عبارت است از لاتین‌نویسی هپبورن (ヘボン式ローマ字)، لاتین‌نویسی کونریی-شیکی (訓令式ローマ字) و لاتین‌نویسی نیهون-شیکی (日本式ローマ字). سبک‌های مبتنی بر لاتین‌نویسی هپبورن بیش از روش‌های دیگر برای نگارش روماجی به کار گرفته می‌شود.

جدول کانا. هیراگانا در بالا، کاتاکانا در مرکز و روماجی در پایین

استفاده از روماجی

ویرایش

ژاپنی به‌طور معمول با واژه‌نگارها یا کانجی‌هایی که از زبان چینی وارد شده‌اند یا الفبای هجانگار کانا (هیراگانا و کاتاکانا) که آن نیز برگرفته از حروف چینی است نوشته می‌شود. روماجی ممکن است در زمینه‌هایی که مخاطب با کانجی و الفبای کانا ناآشناست به کار گرفته شود مثل نام روی تابلوهای خیابان، گذرنامه، واژه‌نامه‌ها و جزوه‌های آموزشی برای زبان‌آموزان خارجی. روماجی برای برگرداندن عبارت‌های ژاپنی به زبان‌های دیگر نیز به کار برده می‌شود. روماجی رایج‌ترین روش برای استفاده از صفحه‌کلید رایانه است.

جدول حروف روماجی به سبک هپبورن

ویرایش
آ あ ای い او う ئه え او (-ُ) お (صداهای ترکیبی)
آ あ a i u e o
کا か ka ki ku ke ko kya kyu kyo
سا さ sa shi su se so sha shu sho
تا た ta chi tsu te to cha chu cho
نا な na ni nu ne no nya nyu nyo
ها は ha hi fu he ho hya hyu hyo
ما ま ma mi mu me mo mya myu myo
یا や ya (i) yu (e) yo
را ら ra ri ru re ro rya ryu ryo
وا わ wa (i) (e) o یا wo
ن ん n یا m
گا が ga gi gu ge go gya gyu gyo
زا ざ za ji zu ze zo ja ju jo
دا だ da (ji) (zu) de do (ja) (ju) (jo)
با ば ba bi bu be bo bya byu byo
پا ぱ pa pi pu pe po pya pyu pyo

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش