روم (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

روم یا رُمَن در موارد زیر به کار می رود: