روم (سوره)

سی‌امین سورۀ قرآن که ۶۰ آیه دارد

سوره سی ام قرآن به نام «روم» نامگذاری شده‌است. مراد از «روم» در واقع روم شرقی یا امپراطوری بیزانس است که برشام و فلسطین تسلّط داشته در بعضی از قبایل جزیره‌العرب هم نفوذ و قدرتی به هم رسانیده بود. سوره روم در مکّه نازل شده و ۶۰ آیه دارد.

سورهٔ ۳۰ قرآن
روم
دسته‌بندیمکی
اطلاعات آماری
ترتیب در قرآن۸۴
جزء۲۱
شمار آیه‌ها۶۰
شمار واژه‌ها۸۱۷
شمار حرف‌ها۳۴۳۳
متن سوره
متن سوره با خط عثمانی
عنکبوت
لقمان

فضائل

ویرایش

جعفر صادق می‌گوید:

«هرکس درشب ۲۱ ماه رمضان سوره عنکبوت و روم را بخواند به خدا سوگند او از اهل بهشت خواهد بود و هرگز کس را از این حکم استثناء نمی‌کنم و بیم ندارم که در این سوگند خداوند گناهی بر من نویسد، و براستی که این دو سوره رانزد خداوند مقامی بلند است.»

پیوند به بیرون

ویرایش