رونتگن

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

رونتگن بیش از یک کاربرد دارد:

افرادویرایش

سنجشویرایش

رونتگن (یکای)