باز کردن منو اصلی

روور ۲۰۰ / ۲۵ (Rover ۲۰۰ / ۲۵) خودرویی است که در سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۵(بیش از ۱٬۴۸۲٬۰۰۰ ماشین ساخته شد)تولید شده‌است. طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور جلو بوده است.

روور ۲۰۰ / ۲۵
Rover 25 facelift.JPG
Rover 25 2002
دید کلی
شرکت Rover
تولید ۱۹۸۴–۲۰۰5 (2008 - 2011)
۱۹۸۴–۱۹۸۹ (روور ۲۰۰ / ۲۵)
۱۹۸۹–۱۹۹۴ (روور ۲۰۰ / ۲۵ MkII)
۱۹۹۴–۱۹۹۹ (روور ۲۰۰ / ۲۵ MkIII)
۱۹۹۹–۲۰۰۴ (روور ۲۰۰ / ۲۵ MkI)
۲۰۰۴–۲۰۰۵ (روور ۲۰۰ / ۲۵ MkII)
2003 - 2005 (Rover Streetwise)
2008 - 2011 (MG 3 SW) (China)
مونتاژ United Kingdom: Longbridge، بیرمنگام
بدنه و شاسی
کلاس خودروی کامپکت (C)
طرح‌بندی خودروهای موتور جلو-محور جلو
گاه‌شمار
پیشین آستین مایسترو
جانشین MG 3

منابعویرایش