روپایه

(تغییرمسیر از روپایه (موسیقی))

در تئوری موسیقی، روپایه[۱] یا رو تونیک (ترکیبی از «رو» و واژهٔ فرانسوی tonic) دومین درجه در گام دیاتونیک است.

آکوردهایی بر اساس نت پایه و روپایه در گام دو دربارهٔ این پرونده بشنوید . آکوردهای دو بزرگ و ر کوچک.
آکوردهایی استوار بر نت روپایه، نمایان و پایه در گام دو دربارهٔ این پرونده بشنوید

آکوردهایی که بر مبنای نت روپایه هستند، به طور طبیعی میل دارند که شنونده را به سمت نت پنجم گام (نمایان) سوق بدهند. حرکت از روپایه به نمایان و برگشت به پایه، ترکیبی متداول در فرود قطعات موسیقی کلاسیک و پاپ است.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • منصوری، پرویز (۱۳۷۴). تئوری بنیادی موسیقی. تهران: نشر کارنامه. شابک ۹۶۴-۴۳۱-۰۰۷-۱.