رویداد چندورزشی

رویداد چند ورزشی یک رویداد ورزشی سازمان‌یافته‌است که در چندین روز و چندین رشتهٔ ورزشی انجام می‌پذیرد. نخستین، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد چند ورزشی در عصر حاضر بازی‌های المپیک است. به دنبال برگزاری المپیک، رویدادهای چند ورزشی منطقه‌ای نیز از آن الگو برداری کردند.

المپیکویرایش

دیگر بازی‌هاویرایش

فهرست مهم‌ترین رویدادهای چند ورزشیویرایش