باز کردن منو اصلی
یک فرد در رژه ۲۰۰۸ نیویورک با پرچم رنگین‌کمان.

رژه دگرباشان جنسی یا رژه افتخار یا رژه افتخار همجنسگرایان یا رژه همجنس‌گرایان یا حتی روز همجنس‌گرایان[۱] مفهومی است که افراد دگرباش جنسی یعنی همجنس‌گرایی زنانه، همجنس‌گرایی مردانه، دوجنس‌گرایی، و تراجنسی (دگرباشی جنسی) باید به گرایش جنسی خود مفتخر باشند. این افراد در مواقع خاصی به خیابان آمده و به اینکه دگرباش جنسی هستند به صورت رژه و راه‌پیمایی افتخار می‌کنند.

منابعویرایش