رگبار (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

رگبار به بارندگی‌هایی با حجم زیاد و در زمان اندک گفته می‌شود.

رگبار همچنین ممکن اسن به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: