رگرسیون

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

رگرسیون به یکی از موارد زیر می‌تواند اشاره داشته‌باشد: