باز کردن منو اصلی
ساختار ربوزیم یک کوسه سرچکشی

ریبوزیم یا رایبوزایم (Ribozyme) به مولکولهای RNA گفته می‌شود که خاصیت آنزیمی دارند. از دیدگاه فرگشت مولکولی، ریبوزیم‌ها نخستین ماکرومولکول‌های زیستی هستند که توانایی همانند سازی داشته‌اند. گمان می‌شود ریبوزیم‌ها در ساخت DNA اولیه، نقش داشته‌اند.

قبل از کشف ریبوزیم‌ها تصور می‌شد که آنزیمهای تسهیل‌کننده واکنشهای سلولی فقط ساختار پروتئینی دارند ولی در سال ۱۹۶۷ پیشنهاد شد که آران‌ای نیز می‌تواند واکنشها را تسهیل کند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش