در زیست‌شناسی سلولی، ریزدانه (نام علمی: Granule) یک ذره کوچک است[۱]. هر شکلی می‌تواند داشته باشد و به سختی با میکروسکوپ نوری دیده می‌شود. عموماً از اصطلاح ریزدانه برای توصیف وزیکول‌های ترواشی استفاده می‌شود.

منابع

  1. "granule" at Dorland's Medical Dictionary