دستگاه رویشی گیاهان پست که فاقد تمایز کامل بافتی است و در حد ابتدایی باقی‌مانده‌است را ریسه (thallus) می‌نامند. بافت‌های ارگانیسم‌هایی چون جلبک، قارچ، برخی جگرواشان، گلسنگ‌ها و کپک مخاطی پلاسمودیومی از این گونه هستند. بسیاری از این سازواره‌ها پیش از این در زمره ریسه‌داران thallophytes دسته‌بندی می‌شدند.

ریسه‌های سارگارسوم.

ریسه‌های درون‌ریشه‌ای

ویرایش

این نوع از ریسه، بعد از تشکیل میخ رخنه و نفوذ به بافت ریشه توسط قارچ، تولید می‌شوند. معمولاً دارای رشد محدودی هستند که پس از تشکیل به صورت بین سلولی و درون‌سلولی در داخل بافت ریشه رشد می‌کنند.

ریسه‌های برون‌ریشه‌ای

ویرایش

این نوع از ریسه‌ها از نظر ریخت‌شناسی و عملکرد متنوع هستند و شامل ریسه‌های کلنیزه‌کننده، جذب‌کننده مواد غذایی و تولیدکننده هاگ هستند. یکی از عملکردهای اساسی آنها کلنیزه نمودن سایر بخش‌های یک ریشه، ریشه‌های گیاهان یک گونه و گیاهان گونه‌های دیگر در خاک است.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش