ر دیز (انگلیسی: D-sharp) با مخفف (♯D) یک نت از نت‌های موسیقی است که نیم پرده کروماتیک بالاتر از «ر» و نیم پرده دیاتونیک پایین‌تر از «می» صدا می‌دهد. «ر دیز» نت مترادف «می بمل» محسوب می‌شود. یک ر دیز وسط یا (۴♯D) بر اساس زیروبمی فرکانسی معادل (۳۱۱٫۱۲۷ هرتز) را داراست.

نت ر دیز

گام‌ها بر پایه نت «ر دیز» عبارتند از:

  • ر دیز ماژور : ر دیز، می دیز، فا دوبل دیز، سل دیز، لا دیز، سی دیز، دو دوبل دیز، ر دیز.
  • ر دیز مینور تئوریک : ر دیز، می دیز، فا دیز، سل دیز، لا دیز، سی، دو دیز، ر دیز.
  • ر دیز مینور هارمونیک : ر دیز، می دیز، فا دیز، سل دیز، لا دیز، سی، دو دوبل دیز، ر دیز.
  • ر دیز مینور ملودیک بالا رونده : ر دیز، می دیز، فا دیز، سل دیز، لا دیز، سی دیز، دو دوبل دیز، ر دیز.
  • ر دیز مینور ملودیک پایین رونده : ر دیز، دو دیز، سی، لا دیز، سل دیز، فا دیز، می دیز، ر دیز.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش


 
نت‌های موسیقی
سی دیز / دو  · دو دیز / ر بمل  · ر  · ر دیز / می بمل  · می / فا بمل  · می دیز / فا  · سل  · سل دیز / لا بمل  · لا  · لا دیز / سی بمل  · سی / دو بمل