زبان‌های آفروآسیایی

یک خانوادهٔ بزرگ زبانی در آفریقا و غرب آسیا

خانوادهٔ زبان‌های آفروآسیایی یا آفریقایی-آسیایی که اکنون به آفراسین معروف است و در قدیم به حامی-سامی (چامیتو سیمیتیک) معروف بود، یک خانوادهٔ زبانی بزرگ است که شامل چند صد زبان و گویش مرتبط می‌باشد. طبق برآورد اتنولوگ که در سال ۲۰۰۹ میلادی انجام شد آفروآسیایی شامل حدود ۳۰۰ (و یا بیشتر) زبان و گویش زنده می‌باشد. آفروآسیایی عمدتاً شامل زبان‌هایی می‌شود که در خاورمیانه، شمال آفریقا، شاخ آفریقا و قسمت‌هایی از منطقهٔ ساحل به آن زبان‌ها صحبت می‌کنند.

زبان‌های آفروآسیایی
پراکنش:شاخ آفریقا، آفریقای شمالی، ساحل و خاورمیانه[۱]
نیا:نیا-آفریقایی-آسیایی
زیرگروه‌ها:
ISO 639-2 / 5afa
{{{mapalt}}}
زبان‌های آفریقایی-آسیایی (رنگ زرد)

زبان‌های آفروآسیایی زبان مادری بیش از ۳۵۰ میلیون نفر است که بعد از خانواده‌های هند و اروپایی و چینی-تبتی و نیجر-کنگویی چهارمین خانوادهٔ بزرگ زبانی دنیا است.

منطقهٔ پراکنش جغرافیایی زبان‌های آفروآسیایی شامل غرب آسیا، شمال آفریقا، شاخ آفریقا و بخش‌هایی از منطقه ساحل آفریقا است.

شاخه‌های خانواده زبان‌های آفریقایی-آسیایی عبارتند از:

در حال حاضر گسترده‌ترین زبان آفروآسیایی و در عین حال گسترده‌ترین زبان شاخهٔ سامی این خانوادهٔ زبانی، زبان عربی است که شامل زبان عربی استاندارد و سایر گویش‌های عربی می‌شود. زبان عربی در حال حاضر حدود ۲۹۰ میلیون گویشور دارد که منطقهٔ جغرافیایی پراکنش آن‌ها غرب آسیا، شمال آفریقا، شاخ آفریقا و مالت می‌باشد.

منابعویرایش

  1. Daniel Don Nanjira, African Foreign Policy and Diplomacy: From Antiquity to the 21st Century, (ABC-CLIO: 2010).
  2. Sands, Bonny (2009). "Africa’s Linguistic Diversity". Language and Linguistics Compass 3/2 (2009): 559–580, 10.1111/j.1749-818x.2008.00124.x

Wikipedia contributors, "Afro-Asiatic languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Afro-Asiatic_languages&oldid=196510364 (accessed March 7, 2008).