باز کردن منو اصلی

زبان‌های آناتولی گروهی از زبان‌های هندواروپائی منقرض شده می‌باشند، که در آسیای کوچک گویشورانی داشتند. بهترین نمونهٔ آن‌ها زبان هیتی است.

زبان‌های آناتولی
اقوام: آناتولیایی‌های باستان
پراکنش: در گذشته در آناتولی
تبار: زبان‌های هندواروپایی
  • زبان‌های آناتولی
نیا: زبان های آناتولی نخستین
زیرگروه‌ها:
ISO 639-5: ine-ana

فهرستویرایش

منابعویرایش