زبان‌های ژرمنی شمالی

زبان‌های ژرمنی شمالی یا زبان‌های اسکاندیناویایی زبان‌هایی از شاخه هندواروپایی و یکی از شاخه‌های زبان‌های ژرمنی است. این زبان‌ها عبارتند از: زبان دانمارکی، زبان سوئدی، زبان نروژی، زبان ایسلندی و زبان فاروئی.

زبان‌های ژرمنی شمالی
زبان‌های اسکاندیناویایی شرقی: زبان‌های اسکاندیناویایی غربی:

منابع ویرایش