باز کردن منو اصلی

زبان‌های اوگری شاخه‌ای فرضی از خانوادهٔ زبان‌های اورالی می باشد. این نام از جاینامی به نام یوگرا که نام منطقه‌ای در شمال میانهٔ آسیاست گرفته شده‌است.

اوگری
پراکنش:مجارستان و غرب سیبری
تبار:زبان‌های اورالی
زیرگروه‌ها:
Lenguas ugrias.png
زبان‌های اوگری

سه زبان مجاری، خانتی و مانسی عضو این خانواده‌اند. پنداشته‌می‌شود که زبان نیااوگری -نیای این خانواده- از هزارهٔ سوم تا هزارهٔ نخست پیش از میلاد در غرب سیبری و قسمت شرقی جنوب رشته‌کوه اورال مورد تکلم بوده‌است. وامواژه‌های از زبان‌های هندوایرانی در این زبان‌ها وجود دارد، مانند عدد هفت به صورت *θäpt، و در مجاری: hét، در خانتی: тапәт /tapət/ و در مانسی: сат /sat/، همگی برابر با saptá سانسکریت و hapta اوستایی.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Ugric languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ugric_languages&oldid=703633097 (accessed February 17, 2016).