زبان‌های بهیل

زبان‌های بهیل گروهی از زبان‌های هندوآریایی وابسته به شاخهٔ باختری این زبان‌ها می‌باشند. این زبان از سوی مردمان بهیل -که بالغ بر شش میلیون تن‌اند و در غرب، مرکز و حتی خاور هند می‌زیند- تکلم‌می‌گردند.

بهیل
منطقههندوستان
قومیتمردمان بهیل
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹-

پانویسویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Bhil languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhil_languages&oldid=509195734 (accessed October 26, 2012).