زبان‌های ترکی میانه

زبان‌های ترکی میانه به فاز توسعه زبان های ترکی برمیگردد. به‌طور خاص، این اصطلاح توسط زبان‌شناسان برای اشاره به گروهی از قارلق و اغوز و زبان‌های مرتبط در این دوره در آسیای میانه، ایران و دیگر بخش‌های خاورمیانه فتح شده توسط سلجوقیان استفاده می‌شود. بهترین حالت ادبی آن قراخانی است که در کاشغر، بلاساغون و دیگر شهرهای که در راه ابریشم قرار دارد صحبت شده‌است. زبان ادبی خانات جغتای شکلی از ترکی میانه در نظر گرفته شده‌است. اشتباهاً، دوره قارلق و اغوز "ترکی میانه" هم‌دوره است با ترکی‌شرقی ترکی باستان که قرن‌های هشتم الی سیزدهم را دربر می‌گیرد.

ترکی میانه
منطقهآسیای میانه
دوره۹۰۰-۱۵۰۰
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹xqa Karakhanid
فهرست لینگوییست
qjj Middle Turkish
 xqa Karakhanid
گلاتولوگهیچ کدام

آثار ادبی

ویرایش

منابع

ویرایش