زبان‌های فرانکی سفلی

(تغییرمسیر از زبان‌های فرانکی سفلا)

فرانکی سفلا نام گروهی از زبان‌های ژرمنی است که منشأ همگی آنها زبان فرانکی باستان است و در هلند، شمال بلژیک (فلاندری)، شهرستان‌های شمالی فرانسه، غرب آلمان و همچنین کشورهای سورینام، آفریقای جنوبی و نامیبیا بدان‌ها سخن گفته می‌شود.

زبان‌های فرانکی سفلی
Default
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳

زبان فرانکی باستانویرایش

فرانکی باستان زبان فرانک‌ها بوده‌است. این زبان که در خانواده زبان‌های ژرمنی غربی جای دارد در زمان مروونژی‌ها و تا قبل از قرن هفتم میلادی رواج داشته‌است. اوسترازیا که یکی از دوبخش اصلی قلمرو مروونژی‌ها بوده شامل غرب آلمان، شرق و شمال فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و هلند امروزی می‌شده‌است. فرانکی باستان تاثیر زیادی بر فرانسوی باستان داشته‌است. این زبان به تدریج در بخش‌های شمالی تبدیل به فرانکی سفلای باستان و در بخش‌های جنوبی تبدیل به زبان‌های اوییل شد. (فرانکی سفلای باستان دسته‌ای از گویش‌های فرانکی باستان بوده‌است که خود از دو بخش فرانکی سفلای باستان غربی (هلندی باستان) و شرقی تشکیل می‌شده.)

زبان‌های فرانکی سفلای امروزیویرایش

 
۱- بربانی
۲- فلاندری شرقی و غربی
۳- زیلاندی
۴- هولاندی
۵- خلدری جنوبی
۶- لیمبورخی

زبان‌های فرانکی سفلای امروزی به دوبخش اصلی هلندی و آفریکانس بخش می‌شوند:

منابعویرایش