زبان‌های فریسی

زبان‌های فریسی زبان فریسی‌ها است که در شمال غربی هلند و در شمال مرکزی آلمان زندگی می‌کنند.

زبان‌های فریسی
Frysk / Fräisk / Frasch /
Fresk / Freesk / Friisk
زبان بومی در هلند
 آلمان
منطقه فریسلاند
 خرونینگن (استان)
 نیدرزاکسن
 شلسویگ-هولشتاین
شمار گویشوران
۵۰۰٬۰۰۰  (بدون تاریخ)
الفبا لاتین
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
 هلند
 آلمان
تنظیم‌شده توسطNL: Fryske Akademy
D: no official regulation
unofficial: the Seelter Buund (for Sater Frisian), the Nordfriisk Instituut (برای فریزی شمالی)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹در زمان‌های گوناگون:

fry – فریسی غربی

stq – فریسی ساترلند

frr – فریسی شمالی

خاستگاه زبان فریسی و پراکندگی آن درحال حاضر.

خانوادهٔ زبان‌های فریسی از زبان‌های هندواروپایی و عضوی از شاخه غربی خانوادهٔ زبان‌های ژرمنی است. نسبت به زبان‌های دیگر ژرمنی به زبان انگلیسی -که خود هم ژرمنی است- نزدیک تر است.

این زبان در استان فریسلاند هلند و در در مناطقی از استان اشلسویگ-هولشتاین آلمان و شهرستان ساترلند آلمان تکلم می‌شود. در ضمن در هلند به عنوان یکی از دو زبان رسمی به‌شمار می‌آید. حدود نیم میلیون نفر گویشوران بومی این زبان هستند.

فهرست زبان‌ها ویرایش

زبان فریسی ساترلند - زبان فریسکی (فریسی غربی) - زبان فریسی شمالی