زبان‌های مالایو-پلی‌نزیایی

زبان‌های مالایو-پلی‌نزیایی شاخه‌ای از خانوادهٔ زبان‌های آسترونزیایی‌ با میانگین ۳۸۵.۵ میلیون گویشور است. عمدهٔ گویشوران این زبان‌ها آسترونزیایی‌های جزیره‌نشین اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی هستند. همچنین تعداد کمی از گویشوران این زبان‌ها را نیز مالاگاسی‌زبانان ماداگاسکار تشکیل‌می‌دهند. این زبان‌ها تأثیراتی را نیز از زبان‌های سانسکریت و عربی پذیرفته‌اند.

مالایوپلی‌نزیایی
پراکنش:آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام
تبار:زبان‌های آسترونزیایی
نیا:نیامالایوپلی‌نزیایی
زیرگروه‌ها:
ISO 639-5:poz
Malayo-Polynesian-en.svg

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Malayo-Polynesian languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Malayo-Polynesian_languages&oldid=627193489 (accessed October 7, 2014).