باز کردن منو اصلی

زبان‌های مالایو-پلی‌نزیایی شاخه‌ای از خانوادهٔ زبان‌های آسترونزیایی‌ با میانگین ۳۸۵.۵ میلیون گویشور است. عمدهٔ گویشوران این زبان‌ها آسترونزیایی‌های جزیره‌نشین اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی هستند. همچنین تعداد کمی از گویشوران این زبان‌ها را نیز مالاگاسی‌زبانان ماداگاسکار تشکیل‌می‌دهند. این زبان‌ها تأثیراتی را نیز از زبان‌های سانسکریت و عربی پذیرفته‌اند.

مالایوپلی‌نزیایی
پراکنش: آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام
تبار: زبان‌های آسترونزیایی
نیا: نیامالایوپلی‌نزیایی
زیرگروه‌ها:
ISO 639-5: poz
Malayo-Polynesian-en.svg
مناطق غربی پراکنش زبان‌های مالایوپلی‌نزیایی.

     زبان‌های فیلیپینی      زبان‌های برنئوئی      زبان‌های سوندا-سولاوسی      مالایو-پلی‌نزیایی مرکزی      زبان‌های هالماهرا-سندراواسیه

     در غربی‌ترین جا زبان‌های اقیانوسیه‌ای

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Malayo-Polynesian languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Malayo-Polynesian_languages&oldid=627193489 (accessed October 7, 2014).