زبان مرده

(تغییرمسیر از زبان‌های مرده)

زبان مُرده زبانی است که دگرگونی و تغییر در دستور زبان و واژگانش متوقف شده ولی ممکن است هنوز گویشورانی داشته باشد مانند زبان قبطی. در مقابل، اصطلاح زبان متروک به معنی زبانی است که دیگر زبان مادری کسی نیست.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Extinct language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Extinct_language&oldid=196801051 (accessed March 8, 2008).