زبان اشوجی

زبان اشوجی یا اشوجو زبانی است داردی که در بخش‌های سوات و کوهستان در استان خیبر پختونخوای پاکستان گویشورانی دارد.

اشوجی
زبان بومی درپاکستان
شمار گویشوران
۵۰۰  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹ush

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Ushoji،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ushoji&oldid=515273350 (accessed November 4، 2012).