زبان بورگوندی (ژرمنی)

زبان بورگوندی زبانی مرده از شاخه زبان‌های ژرمنی شرقی است و زبان بورگوندی‌ها در قرن چهارم و پنجم میلادی بوده‌است.

بورگوندی
گویشگاه‌ها: سرزمین گل
شمار گویشوران:
خانواده: هندواروپایی
زبان‌های ژرمنی
زبان‌های ژرمنی شرقی
   بورگوندی
کد زبان
ISO 639-1: هیچ
ISO 639-2:
ISO 639-3:

اطلاعات زیادی از این زبان در دست نیست، اما برخی اسم‌های خاص از این زبان به جای مانده‌است.

منابعویرایش