زبان بورگوندی (ژرمنی)

زبان بورگوندی زبانی مرده از شاخه زبان‌های ژرمنی شرقی است و زبان بورگوندی‌ها در قرن چهارم و پنجم میلادی بوده‌است.

زبان بورگوندی (ژرمنی)
Default
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹
فهرست لینگوییست
1em

اطلاعات زیادی از این زبان در دست نیست، اما برخی اسم‌های خاص از این زبان به جای مانده‌است.

منابعویرایش