زبان دارگوا

زبان دارگوا از زبان‌های قفقازی رایج در جمهوری داغستان است که حدود چهارصد و چهل هزارتن گویشور دارد.گویش‌های متعددی دربر می‌گیرد.گویشوران این زبان مسلمان و سنی مذهب هستند .زبان دارگو به خط سیریلیک نگاشته می‌شود.گویشوران دارگو را دارگین نیز می نامند.

دارگوا
дарган мез dargan mez[needs IPA]
زبان بومی درروسیه
منطقهداغستان
شمار گویشوران
۴۳۹٬۰۰۰  (بدون تاریخ)
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
 داغستان
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹dar
ایزو ۳–۶۳۹dar

منابعویرایش