زبان شمالی


بتا ترازو
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ترازو (صورت فلکی)
کژدم پیشین
بعد ۱۵h ۱۷m ۰۰.۴۷s
میل −۰۹° ۲۲' ۵۸.۳"
قدر ظاهری (V)۲.۶۱
مشخصات
ردهB8V
راهنمای رنگ U-B−0.36
راهنمای رنگ B-V−0.11
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۳۵.۲ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: −۰.۰۹۶ mas/yr
Dec.: −۰.۰۱۹ mas/yr
اختلاف منظر (π)۲۰.۳۸ mas
قدر مطلق (MV)-۰.۸۴
جزئیات
درخشندگی۱۳۰ L
دما۱۲,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
Zubenelschemali, Lanx Borealis, 27 Librae, HR 5685, BD -08°3935, HD 135742, GC 20539, SAO 140430, FK5 564, NSV 7009, HIP 74785.

بتا ترازو یک ستاره است که در صورت فلکی ترازو قرار دارد.

پیش از این، ستارهٔ گامای صورت فلکی کژدم بوده‌است.

منابعویرایش