زبان فریسی شمالی

زبان

فریسی شمالی گونه‌ای از زبان‌های فریسی است و گویشوران آن حدود ۱۰ هزار نفر می‌باشند.

زبان فریسی شمالی
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹frr
ایزو ۳–۶۳۹frr
زبان‌شناسی52-ACA-e (varieties:
52-ACA-eaa to -eak &
extinct -eba & -ebb)

زبان فریسی شمالی به همراه زبان‌های فریسی غربی و فریسی ساترلند مجموعه زبان‌های فریسی را تشکیل می‌دهند. زبان‌های فریسی به زبان انگلیسی بسیار نزدیک اند و هردو در دسته زبان‌های انگلو-فریسی جای دارند.

  فریسی شمالی

گویش‌ها ویرایش

 
گویش‌های فریسی شمالی

برای زبان فریسی شمالی ۱۰ گویش برشمرده‌اند:

  • فریسی سیلت
  • فریسی فور-آمروم
  • فریسی هلگولاند
  • فریسی ویدینگهارد
  • فریسی بوکینگهارد
  • فریسی کارهارد
  • فریسی شمال گوزهارد
  • فریسی مرکز گوزهارد
  • فریسی جنوب گوزهارد
  • فریسی هالیگ

منابع ویرایش