مدل‌سازی همه‌منظوره

زبان مدل‌سازی همه-منظوره(GPM) استفاده سیستماتیک از زبان مدلسازی زبان همه-منظوره برای بازنمایی اشکال مختلف یک شی یا سیستم است. نمونه‌های زبانهای GPM عبارتند از:

  • زبان مدل‌سازی یکپارچه (UML)، استاندارد صنعت برای مدل سازی سیستم‌های نرم‌افزاری
  • EXPRESS، زبان مدل سازی داده برای داده‌های محصول، استاندارد ISO 10303-11
  • XML

جستارهای وابستهویرایش

مهندسی مبتنی بر مدل