زبان‌های مصری

(تغییرمسیر از زبان مصری)

زبان‌های مصری نام یکی از زیرشاخه‌های خانواده زبان‌های آفریقایی-آسیایی است. زبان‌های مصری به زبان‌هایی گفته می‌شود که در دوره زمانی میان ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد تا سال ۱۰۰۰ میلادی در مصر تکلم می‌شده‌اند.

زبان‌های مصری: