زبان مصری

یکی از زبان‌های آفریقایی-آسیایی که در مصر باستان بدان سخن گفته می‌شد و اکنون تقریباً متقرض شده‌است

زبان مصری نام یکی از زیرشاخه‌های خانوادهٔ زبان‌های آفریقایی-آسیایی است. زبان مصری به زبانی گفته می‌شود که در دورهٔ زمانی میان ۲٬۷۰۰ سال پیش از میلاد تا سال ۱٬۰۰۰ میلادی در مصر تکلم می‌شده است.

زبان‌های مصری: