زبان نیا-ایتالی

زبان نیا-ایتالی نیای خانواده زبان‌های ایتالی است. مهم‌ترین زبان خانواده ایتالی زبان لاتین و زیر مجموعه های آن تحت نام خانواده زبان‌های رومی‌تبار است.

مدرک نوشتاری مستقیمی از این زبان به دست نیامده است اما از طریق زبان‌شناسی تطبیقی تا حدودی بازسازی شده است.

زبان نیا-ایتالی خود از زبان نیا-هندواروپایی مشتق شده است.

منابعویرایش