زبیده بیگم

شاه صفی درحال نشان دادن سر قطع شده پسرهای زبیده بیگم به وی (پیترون دِرآن ۱۶۹۸)

زبیده بیگم، دومین دختر شاه عباس یکم از ملکه فخرجهان بیگم بود.

زندگی‌نامهویرایش

زبیده بیگم به‌خوبی تربیت شد و زینب بیگم درتربیت زبیده بیگم نقش اساسی داشت. زبیده بیگم، در سال ۱۶۰۳ برخلاف میلش با عیسی خان صفوی ازدواج کرد، اما به وی علاقه‌ای نداشت و حتی به‌صورت همسرش نگاه نمی‌کرد و حتی براو خنجر کشیده بود، عیسی خان به‌نزد شاه عباس شکایت برد و شاه عباس زبیده بیگم را نصیحت کرد و پس‌از آن زندگی سرشار ازعشق میان زبیده بیگم و همسرش شکل گرفت. او در سال ۱۶۰۵ اولین فرزندش، جهان‌بانو بیگم را به‌دنیا آورد و در سال ۱۶۱۱ پسرش محمد میرزا را به‌دنیا آورد و به‌دنبال آن دو پسر دیگر علی میرزا و معصوم میرزا را به‌دنیا آورد.

عیسی خان صفوی، در سال ۱۶۲۱ به‌مقام قورچی‌باشی رسید و تاسال ۱۶۳۱ بر این مقام باقی ماند، زبیده بیگم و همسرش درنزد شاه عباس بسیار عزیز بودند. در سال ۱۶۲۹ شاه عباس ازدنیا رفت و اختلاف برسر جانشینی آن شکل گرفت، زینب بیگم و زبیده بیگم می‌خواستند امامقلی میرزا را به‌سلطنت برسانند یا اینکه محمد میرزا، پسر ارشد زبیده بیگم که از طرف پدر و مادر به‌خاندان صفوی می‌رسید، برتخت بنشیند اما بامخالفت‌های عیسی خان و خلیفه سلطانی، سام میرزا، پسر محمدباقر میرزا که شاه عباس او را ولیعهد اعلام کرده بود به‌سلطنت رسید. شاه صفی در سال ۱۶۳۱ با تحریک یکی از درباریان دستور اعدام سه پسر زبیده بیگم و عیسی خان و کور کردن تمامی دخترزاده‌های شاه عباس را صادر کرد و مقام عیسی‌خان را از وی گرفت و او را به شیراز تبعید کرد، اما در راه به‌فرمان شاه صفی به‌قتل رسید. در سال ۱۶۳۲ در حرم‌سرا توطئه‌ای برای کشتن شاه صفی برپا شد، زبید بیگم نیز در آن دست داشت به‌همین دلیل شاه صفی دستور داد تا زبیده بیگم را زندانی و سپس وی را مسموم کردند. وی در ستی فاطمه، در کنار فرزندانش دفن شد.

آرامگاهویرایش

منابعویرایش

  • زندگی‌نامه شاه عباس، نصرالله فلسفی، صفحه ۱۹۸ تا ۲۰۰
  • کتاب زبور آل داوود، صفحه‌های ۲۹ و ۳۰
  • سیاحت نامه شاردن، سفرنامه تاجرو جهانگرد فرنسوی.

پیوند به بیرونویرایش