زراسوند

یکی از طوایف ایل بختیاریِ قوم بزرگ لُر

طایفه زراسوند یکی از طوایف هفت لنگ و از مردم بختیاری می‌باشد. این طایفه معمولاً در مناطقی از شمال شرق استان خوزستان (ایذه، مسجد سلیمان، اندیکا، گتوند و…وبخش‌های ازدزفول شهیون واصفهان بوشهرگناوه دیلم دشتی و استان چهارمحال و بختیاری وفارس از جمله در مناطقی مانند دینارون(گردپینه_عباس آباد)، کاج و رستمی،دشت چغاخور ساکن هستند.[۱][۲][۳]

دوران خانی و خان‌بازی(۱۸۴۶-۱۹۲۵)ویرایش

قبل‌از حسینقلی‌خان برای‌هرخانی مقدوربود که در اثر لیاقت‌و کاردانی خویش خان‌بزرگ گردد[۴] . حسینقلی‌خان درزمان حکمروایی‌خود اهمیت سیاسی وقدرت مالی افراد فامیلش‌را فزونی بخشید . این‌مسلم بود که لقب ایلخانی حسینقلی پس‌از مرگ‌وی به‌یکی از دوبرادر ویا شش پسرش و یا یکی از ۱۴ برادرزاده ویا خواهرزاده‌اش(اولاد ذکور آنان) می‌رسد. سمت ویا عنوان ایل‌بیگ همزمان باانتصاب خانهای بختیاری و چهارمحال به فرمانروایی آن نواحی ایجاد شد. تاریخ ربع اول قرن بیستم بختیاریها از کشمکشها ، جنگها و منازعات بین خاندان دربار ایلخانی و جانشینان حسینقلی‌خان و فامیل حاجی ایلخانی وهمچنین جانشینان برادر حسینقلی خان وخانواده ایلی‌بیگی که از خانواده سومین برادرش (رضاقلی‌خان) بودند ، حکایت می کند. ایل بیگی‌ها از همان روزهای اول به‌وسیله دسته‌های دیگررقیب به‌عقب رانده شدند و منابع تامین درآمدشان از بین رفت. در فراز ونشیب آن‌راه ، یکی از قدرتهای رقیب که سعی در کسب مقام ایل‌بیگی داشت ، پیش می‌افتاد وبا رسیدن به‌این‌مقام سعی بر گماردن افراد فامیل خود، درمناصب پرعایدی می کرد. بدین‌ترتیب این‌عمل سبب می‌شد که منافع گروههای دیگر به‌حداقل خود برسد و راه درآمدهای ایشان مسدود شود[۵] . واگر در این‌زمان، خانهای بختیاری نفوذ بیشتری پیدا کردند ، به‌علت چنین زمینه‌هایی بود :

خانهای بزرگ در اثر درآمدهای کلان ازاملاک‌وسیع خویش‌صاحب قدرت می‌شدند، استثمار عشایر ودرآمدهای بسیار از زمینهایشان متضمّن مقرری مطمئنی برای خانها بود. دستی برسررعایاکشیدن ویا جریمه کردن ایشان ازطریق تقسیمات نا مناسب مراتع وچراگاه منجر به‌درآمدهای کلان وقبضه‌شدن قدرت در دست خان می‌شد . این امکانات برای تثبیت قدرت خانها کافی نبود . زمینه‌ساز قدرت خانها دربختیاری ، اتفاقاتی بود که به‌خاطر موقعیّت سیاسی ایران ، درمنطقه بختیاری رخ می‌داد . انگلیسیها درنواحی بوشهر نیروپیاده کرده‌بودند وروسهادر آذربایجان پیش‌می‌رفتند. بختیاری آن‌زمان ، گره گاه کوششهای سیاستمداران چپاولگر خارجی‌بود ضعف سیاست حکومت مرکزی در کنار اشغال ایران باعت قدرت کاذب بیشتری برای خانها می‌شد[۶] .

اولین بهانه اشغال ایران از طرف انگلیس ، دفاع از سرزمین هند در مقابل تجاوز و حمله روسها بود که ازنواحی جنوب غربی ایران احتمالش می‌رفت . بعداز اولین نشستهای بختیاریها با انگلیسیها ، احداث جاده‌ای که اهواز را ازطریق بختیاری به‌اصفهان اتصال دهد، مطرح شد و به اتمام رسید[۷] .
با شروع کشتیرانی بین‌المللی در کارون (سال ۱۸۸۸) قبضه کردن بازار تجارت ایران برای انگلستان ضروری به‌نظر می‌رسید. در آن زمان قول احداث جاده یاد شده و کشتیرانی در کارون به انگلیسیها داده شد .
راه بختیاری ویا جاده لینچ که به‌همین‌نام معروف است ، در چهاردهم دسامبر ۱۸۹۹ افتتاح شد. برای این راه وامی به‌مبلغ ۵۵۰۰ لیره انگلیسی با بهره ۶درصد وبه‌مدت ۲۵سال ازطرف برادران لینچ در تاریخ سوم ماه مه ۱۸۹۸ به‌خوانین منطقه داده شد. ازطرفی احداث دو دهنه پل آهنی، جاده‌ای درمناطق صعب‌العبور و ایجاد کاروانسراهای بین‌راهی ، پیش‌بینی شده‌بود . ازطرف دیگر خانها موفق شدند که عوارض عبور از جاده‌ها را دریافت کنند . تاسال ۱۹۰۹ هرسال براهمیت این راه افزوده می‌شد . علاوه بر کارهای تجارتی، این‌راه مسیر ایل نیز بود . کوچ‌نشینان ازاین جاده برای کوچ به گرمسیر، مناطق ایذه ویا به‌سردسیر اطراف اردل استفاده می کردند . این‌راه زمینه مناسبی برای خوانین ایجاد کرده بود تا مالیاتی‌را وصول کنند که‌شامل کلیه درآمدها باشد .
بعدها باایجاد جاده خرم‌آباد - دزفول این‌راه ازاهمیت‌افتاد. همچنین غارت کاروانها در کهگیلویه جاده مزبوررا ازاهمیت بازرگانی انداخت (۱۹۱۲)[۸] . مهمترین عاملی که موجب فعالیت انگلیسیها درجنوب غربی ایران شد، کشف منابع زیرزمینی نفت در سرزمین بختیاری بود . از این منافع درسال ۱۹۰۵ مبلغ ۲۵۰۰ لیره انگلیسی نصیب خوانین شد . بعدها ۳درصد ازمنافع شرکت نفت بختیاری به‌ایشان تعلق گرفت[۹] .

طایفه زراسوندویرایش

طایفه زراسوند از قرارهای ذیل می‌باشد:[۱۰]

 • تیره اولاد جعفرقلی خان
 • تیره اولاد ظهراب خان
 • تیره کورکور
 • تیره شهی
 • تیره اورگونی
 • تیره احمدخسروی
 • تیره علاسوند
 • تیره میر
 • تیره تشمال
 • تیره میرزا
 • تیره هیهاوند(ایها)
 • تیره شالولوک
 • تیره یتیم
 • تیره ایمری
 • تیره زنبور
 • تیره شهو
 • تیره پیوندی
 • تیره خدرسرخ
 • تیره خدری
 • تیره سادات شیرمردی
 • تیره کاید
 • تیره گرگه
 • تیره گرما
 • تیره باپیر
 • تیره سیف الدین وند
 • تیره آسترگی(چغاخورنشین)
 • تیره کاچی
 • تیره تونی
 • تیره ریزی(چغاخورنشین)
 • تیره سزار

منابعویرایش

 1. «نمودار اجتماعی طوایف بختیاری». دانشنامه ایرانیکا.
 2. «Bakhtyārī». دانشنامه بریتانیکا. دریافت‌شده در 3-25-2014. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
 3. «BAḴTĪĀRĪ TRIBE». Encyclopaedia Iranica. دریافت‌شده در ۸ ژانویه ۲۰۱۴.
 4. لقب ایلخان برای اولین‌بار به حسینقلی‌خان داده شد(۱۸۴۶) .
 5. منازعات بین ایلخانی وحاجی ایلخانی (۱۸۸۰-۱۹۱۵) موضوع اصلی رساله مفصل دکترای گرث‌وایت است(۱۹۶۹) .
 6. گرث وایت، ۱۹۶۹، ص ۲۶۲
 7. گرث‌وایت درباره این قرارداد ومشکلات بعدی و همچنین نحوه انجام این‌پیمان گزارشهایی دارد (۱۹۶۹، صفحات ۱۵۲-۱۶۹ و ۳۱۰-۳۱۴) .
 8. گمان می‌رود که چپاول وراهزنیهای یاد شده بیشتر ازتاسیسات و اموالی بود که افراد ایل‌بیگ درآن سهیم نبودند (گزارش نظامی اول، ۱۹۰۹، ص ۱۱۴) .
 9. فاطمی، ۱۹۵۴، ص ۲۰
 10. تاریخ بختیاری صفحه ۵۳۳ درباب طوایف. علیقلی خان سردار اسد