زرمهر نامی مردانه در دوره ساسانیان بوده‌است.

زرمهر(مه ولات) نام روستایی خوش آب و هوا از توابع بخش شادمهر شهرستان مه ولات در استان خراسان رضوی می باشد. این روستا با شهر شادمهر و روستاهای خوشدره و قلعه جوق و ظهیر آباد هم مرز است.

خاندان کارنویرایش

زرمهر نام افراد مختلفی در خاندان کارن بوده‌است و می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • زرمهر هزاررفت: از اشراف خاندان کارن در اوایل حکومت ساسانیان و مرزبان ارمنستان (در سال ۴۸۳).
  • سوخرا: از اشراف شناخته شده در دوره ساسانی و حاکم سیستان (۴۸۴ تا ۴۹۳).
  • زرمهر کارن: مصمغان و مرزبان ساسانی در ارمنستان، سیستان و طبرستان (تا سال ۵۵۸).
  • زرمهرشاهیان: نام دودمانی سلطنتی در طبرستان.

جغرافیاویرایش

همچنین زرمهر می‌تواند در اشاره به جای‌های جغرافیایی اطلاق گردد:

  • زرمهر (مه ولات): روستایی از توابع بخش شادمهر شهرستان مه ولات در استان خراسان رضوی.
  • رباط زرمهر: مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان تربت حیدریه.