زرمهر هزاررفت

زرمهر هزاررفت فرمانده ساسانی از خاندان کارن بود. او همچنین مرزبان از ارمنستان ایران در طول یک دوره کوتاه در سال ۴۸۳ میلادی بوده‌است.

زندگی‌نامهویرایش

در سال ۴۵۸ میلادی[۱] پرنسس مامیکونیانی، شوشانیک بدست شوهر مهرانی خود، وارسکن که به دین مزدیسنا گرویده بود، کشته شد. دلیل کشتن او این بود که او از گرویدن به دین مزدیسنا خودداری کرده بود و می‌خواست همچنان مسیحی بماند. وارسکن سپس خودش هم بدست واختانگ یکم، شاه ایبری، به دار آویخته شد. پیروز یکم، شاهنشاه ساسانی پس از اگاهی‌یافتن از این کار، ارتشی به رهبری شاپور مهران برای کیفر دادن واختانگ برای این کارش فرستاد. با این حال، ارمنی‌ها به یاری واختانگ آمدند و شورشی در ارمنستان ایران به پا شد که واهان مامیکونیان رهبر آن بود.[۲]

پیروز سپس فرماندهی دیگر به نام زرمهر را فرستاد که شهر دوین را محاصره کرد. با این حال زرمهر شکست خود و تنها برای مدت کوتاهی در ارمنستان ایران ماند تا اینکه برای شکست دادن نیروهای واختانگ یکم گسیل داشته شد. زرمهر پس از اینکه شنید پیروز یکم در جنگ با هپتالیان کشته شده‌است، از ایبری به تیسپون پیش پسرش سوخرا آمد تا از شاهنشاهی ساسانی در برابر هپتالیان دفاع کند و همچنین شاهی دیگر برای ایران برگزینند. در این هنگام بلاش یکم، برادر پیروز یکم، شاه ایران شد. با این حال، در عمل، پسر زرمهر هزاررفت، سوخرا، زمام امور را در دست داشت.[۳]

پانویسویرایش

  1. Selon Marie-Félicité Brosset, d'autres historiens reportent l'année du meurtre de la princesse à 475.
  2. (Grousset 1947, pp. 216–223).
  3. KAWĀD I i. Reign, Nikolaus Schindel, Encyclopaedia Iranica

منابعویرایش

  • Schindel, Nikolaus (2013). "KAWĀD I i. Reign". Encyclopaedia Iranica, Vol. XVI, Fasc. 2. pp. 136–141.
  • Pourshariati, Parvaneh (2008). Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran. London and New York: I.B. Tauris. ISBN 978-1-84511-645-3.
  • Basmadjian, Krikor Jacob (1914). "Chronologie de l'histoire d'Arménie". Revue de l’Orient chrétien (به فرانسوی). IX (XIX): 293–294.
  • Grousset, René (1947). Histoire de l’Arménie des origines à 1071 (به فرانسوی). Paris: Payot.
  • Toumanoff, Cyrille (1990). "Vice-rois iraniens (Marzpans) d'Arménie". Les dynasties de la Caucasie chrétienne de l'Antiquité jusqu'au xixe siècle: Tables généalogiques et chronologiques (به فرانسوی). Rome. pp. 506–507.
  • Settipani, Christian (2006). Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs. Les princes caucasiens et l'Empire du vie au ixe siècle (به فرانسوی). Paris: de Boccard. ISBN 978-2-7018-0226-8.
  • Dédéyan, Gérard (2007). Histoire du peuple arménien (به فرانسوی). Toulouse: Éd. Privat. ISBN 978-2-7089-6874-5.