زفیروسور
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پیشین, Aptian تا Albian
Deinonychus (Raptor Prey Restraint).jpg
زفیروسور، Zephyrosaurus schaffi
آرایه‌شناسی

زفیروسور (نام علمی: Zephyrosaurus schaffi) نام یک گونه از راسته پرنده‌کفلان است.

منابع