زمان‌شاه درانی

(تغییرمسیر از زمان‌شاه)

زمان شاه (شاه زمان درانی) ۱۷۹۳–۱۸۰۰ (شاه زمان) برای حفظ قلمرو پدر بزرگش و حفظ حکومت درانی از فروپاشی با وجود داشتن منابع کم تلاش گسترده کرد اما نتوانست از قلمرو خود محافظت کند و توسط برادرش شاه محمود و بارگزیی‌ها در زمستان ۱۸۰۰ دستگیر و بعداً کور (نابینا) شد او کابل را به قصد هندوستان جبرا ترک کرد بعد از شکست در نیمله در سال ۱۸۰۹ او دوباره در سال ۱۸۴۱ به افغانستان بازگشت و به‌طور خلاصه با شجاع پیوست اما یکسال بعد دوباره به لودیانا هندوستان برگشت و در همان‌جا فوت کرد و به خاک سپرده شد

زمان‌شاه درانی
پادشاه افغانستان
Shah-Zaman-Khan.jpg
دورانسلسله درانی ۱۸۰۰-۱۷۹۳
زادروز۱۷۷۰
درگذشت۱۸۴۴
پیش ازشاه‌محمود درانی
پس ازتیمورشاه درانی
دودمانسلسله درّانی
پدرتیمورشاه درانی

منابعویرایش

(william Dalrymple (Return of a king , the battle for afghanistan) ترجمه عبدالصمد نبی زاده