زمین‌ساقه[۱] یا ریزوم (rhizome/rhizoma) در گیاه‌شناسی، به ساقه‌های زیر زمینی در برخی از گیاهان گفته می‌شود. این ساقه‌های زیرزمینی دارای رشد افقی هستند و مانند ساقه های هوایی دارای جوانه ی انتهایی و جانبی است که به‌عنوان اندام تکثیرِ رویشی برای تولید مثل غیر جنسی ویژه شده است.[۲] در بسیاری از گیاهان اگر قطعه‌ای از زمین‌ساقه را جدا کنیم و بکاریم قابلیت رشد و ریشه زدن خواهد داشت. مانند زنجبیل و زنبق و …

پودر و زمین‌ساقه زرد چوبه

منابع ویرایش

  1. «زمین‌ساقه» [زیست‌شناسی] هم‌ارزِ «ریزوم» (به انگلیسی: rhizome/ rhizoma)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر سوم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۶۴-۷۵۳۱-۵۰-۸ (ذیل سرواژهٔ زمین‌ساقه)
  2. مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹.

کسری هاشمی