زمین‌شناس کسی یا ویژگی کسی است که در علم زمین‌شناسی تخصص دارد و عهده‌دارِ درک و تفسیر یک، دو، یا چند شاخه از این علم است. زمین‌شناس دربارهٔ مواد جامد و مایعِ تشکیل‌دهندهٔ زمین مطالعه می‌کند. همچنین، با دانش‌هایی مانند فیزیک، شیمی، و زیست‌شناسی آشنایی دارد.

نقاشی زمین‌شناس، اثر کارل اشپیتسوِگ، حدود سال ۱۸۶۰

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • انوری، حسن. فرهنگ بزرگ سخن (هشت‌جلدی)، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۱، شابکِ دوره: ۳-۹۸-۶۹۶۱-۹۶۴-۹۷۸. ج ۵، مدخلِ «زمین‌شناس» (شابکِ ج ۵: ۰-۹۴-۶۹۶۱-۹۶۴-۹۷۸)