زنای غیرمحصنه

زنای غیر محصنه در اسلام و شرع نوعی زنا یا رابطه جنسی نامشروع با رضایت طرفین خارج از قواعد ازدواج شرعی است که یکی از آنها یا هر دوی آنها مجرد (فاقد همسر) باشند. نسبت به فرد مجرد احتساب خواهد بود. در واقع شرط تجرد و رضایت لازم است. یعنی جوان مجرد که همسر ندارد خواه مرد باشد یا زن، اگر با دیگری زنا کند آن را زنای غیر محصنه می‌گویند و طبق شرع اسلام حد آن تازیانه‌ است.

حکم زنای غیر محصنه

مجازات زنای غیرمحصنه در قانون مجازات اسلامی سال 1392 مشخص شده است.

در ماده 225 این قانون آمده است که حکم زنای غیرمحصنه یا به عبارتی مجازات زنای غیرمحصنه صد ضربه شلاق خواهد بود.

این مجازات، یک مجازات حدی است که دارای شرایط مجازات حدی است.سوره نور

یعنی مرتکب برای اینکه مشمول این مجازات باشد باید حتما از اینکه یک عمل حرام و غیر قانونی را انجام می دهد آگاه باشد و در انجام این کار آگاهی و اراده داشته باشد و هم چنین بالغ باشد.

منابع

سوره نساء'آیات ۱۵٬۱۶٬۲۲٬۲۴٬۲۵، سوره مائده آیه ۵ سوره اسراء آیه ۳۲، سوره نور آیات ۲٬۳٬۸ سوره فرقان آیه ۶۸،