شاخه جانبی یا زنجیر جانبی در علم شیمی آلی و بیوشیمی به بخشی از ساختار شیمیایی مواد گفته می‌شود که به زنجیره اصلی مولکول پیوند خورده باشد. گروه‌های آلکیل یکی از ساده‌ترین انواع شاخه‌های جانبی در ترکیبات آلی است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش