زنجین (مغولی: Чингим/Chingim‎؛ ۱۲۴۳ – ۵ ژانویه ۱۲۸۶ (سن ۴۳)) دومین پسر قوبلای خان و نوه تولی خان بود. وی همچنین بنیانگذار دودمان یوآن بود. وی در سال ۱۲۷۳ به عنوان ولیعهد قوبلای خان انتخاب شد.

زنجین
زاده۱۲۴۳
درگذشته۵ ژانویه ۱۲۸۶ (aged 43)
فرزند(ان)Gammala 孛兒只斤甘麻剌
Darmabala 孛兒只斤答剌麻八剌
تیمور خان 孛兒只斤奇渥温鐵穆耳
نام معبد
Yuzong 裕宗
پدرقوبلای خان
مادرChabi
دین و مذهببودیسم تبتی

منابعویرایش