زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه کتابی است به قلم حسین مکی. مطالب این کتاب ابتدا به صورت سلسله مقالاتی در روزنامه فردا انتشار یافت. در دوران آزادی نسبی به وجود آمده پس از شهریور بیست، بسیاری از کتب تاریخ معاصر و نوشته‌های کشته شدگان دوران دیکتاتوری رضاشاه، مجال انتشار یافتند. مقالات روزنامه فردا نیز در همین دوران، با اضافاتی توسط کتابفروشی علمی چاپ و منتشر شد.

زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه
Zendegiesiasi.jpg
نویسندهحسین مکی
ناشرکتابفروشی علمی، امیرکبیر
محل نشرایران
تاریخ نشراول ۱۳۲۳، دوم ۱۳۵۷
تاریخ نشر فارسی: 1323
تعداد صفحات۲۹۴
موضوعتاریخ معاصر
سبکتاریخی، ژورنالیستی
زبانفارسی


نکته جالبی که در مورد این کتاب وجود دارد این است که در آن برای اولین بار متن کامل قرارداد ۱۹۱۹ منتشر شد. در سال‌های ملی شدن نفت ایران، با مراجعه به آرشیو وزارت امور خارجه وقت، ملاحظه گردید که هیچ نسخه‌ای از این قرارداد در آرشیو این وزارتخانه وجود ندارد و لذا به ناچار، یک نسخه از همین کتاب که حاوی متن قرارداد مزبور است، توسط دکتر محمد مصدق به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم و به عنوان سند دخالت انگلستان در امور داخلی ایران ثبت گردید.[۱]

منابعویرایش

  1. زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه. حسین مکی. انتشارات امیر کبیر. ۱۳۵۷