زنون (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

زنو یا زنون می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • زنون یا گزنون، عنصر شمارهٔ ۵۴ در جدول تناوبی عناصر

افراد

دیگر موارد