زن‌هراسی (نام علمی: Gynophobia) یک نوع ترس مداوم، غیرطبیعی و بدون دلیل مشخص از زن‌ها می‌باشد، به حدی که به صورت یک نوع هراسهای بیمارگونه (ترس مرضی) است.

زن‌هراسان مشهور

جستار وابسته

منابع