باز کردن منو اصلی


Nameyo and Family, 1901, Adam Clark Vroman.jpg

زن‌سالاری یا مادرسالاری نوعی سیستم اجتماعی یا حکومتی می‌باشد که اساس مدیریت و رهبری آن بر عهده یک یا چند زن است.[۱] در این نوع سیستم اجتماعی، مادر یا بزرگترین جنس مونث سرپرست خانواده است. نژاد و روابط فامیلی براساس جنس مونث نوشته می‌شوند. در این نوع سیستم حکومتی یک زن یا جمعی از زنان حکومت می‌کنند.


پانویسویرایش

  1. Oxford Dictionary of English، Oxford، ۲۰۰۵، ص. ۱۰۸۳، شابک ۹۷۸۰۱۹۸۶۱۰۵۷۱