زولو

یکی از زبان های آفریقایی

زولو نام یکی از تیره‌ها و زبان‌های آفریقایی است. قوم زولو در دوره سلطنت (۱۸۱۶-۱۸۲۸) شاکا در جنگ‌هایی که به مفکانه معروف شد به منتهای قدرت رسید. وی با فتوحات بزرگ خود امپراتوری زولو را به وجود آورد. دولت زولو در ۱۸۳۰-۱۸۳۹ با بوئر در جنگ بود، و سرانجام در ۱۸۸۰ مغلوب بریتانیا شد، و امپراتوری زولو به ۱۳ مملکت تقسیم گردید و بعداً نیز این ممالک تقسیم شد و حدود ۲۰۰ قبیله مستقل زولو تشکیل یافت. جمعیت مردم زولوتبار، حدود ۱۰ میلیون نفر است و بیشتر آن‌ها در کشور آفریقای جنوبی زندگی می‌کنند. زولوها تعدد زوجات را جایز می‌دانند و عقد و عروسی در نزد آنان با اهدای گاو به خانواده عروس منعقد می‌شود. زولو یکی از زبان‌های بانتو است. واژه زولو در زبان زولو به معنی «آسمان» است.

شاهزاده سیخانیئیسو (شاهزاده سوازیلند) در حال رقص در آیین اوملانگا

منابعویرایش