باز کردن منو اصلی

زیاز مرکز دهستان اشکور سفلی از شهرستان رودسراست؛ و در۲۶ کیلومتری شهر رحیم آباد واقع شده‌است؛ و براساس سرشماری ۱۳۸۵، ۱۷۹ نفر جمعیت دارد. با توجه به اینکه این روستا مرکز دهستان اشکور سفلی تعیین و تعریف شده‌است دارای یک دبستان، یک مدرسه راهنمایی تحصیلی شبانه‌روزی پسرانه و یک دبیرستان شبانه‌روزی پسرانه هم می‌باشد.[۱] درلغتنامه دهخدا آمده‌است زیازدهی از دهستان اشکورپائین است که دربخش رودسر واقع است و ۲۶۲ تن سکنه دارد.[۲] ظهیرالدین می‌گوید که نزدیک سجیران در محلی به نام زیازسید رضی کیاکاروانسرایی برای مسافران ساخت(۸۲۹هجری) و باغی احداث کرد که در آن درختهای میوه و انگور رودبار کاشته می‌شود.[۳]

]]

پانویسویرایش

  1. پژوهشی در مردم‌شناسی اشکور- مهندس ابراهیم جمشیدزاده 1383- دومین همایش بین‌المللی ایرانشناسی
  2. فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2
  3. ولایات و دارلمرز ایران- گیلان ه.ل. رابینو ترجمه: جعفرخمامی زاده انتشارات طاعتی 1374