فرایند خنک شدن سرداب با بادگیر.

سَرداب یا سردابه خانه‌ای است که در زیر سطح زمین سازند تا در گرما به آن پناه برند و آب و مواد غذایی در آنجا نگاه می‌دارند تا خنک ماند.[۱][۲]

سرداب‌ها معمولاً با بادگیرها و قنات خنک می‌شده‌اند.

در اشعار فارسیویرایش

سردابه در اشعار فارسی نیز به کار رفته‌است. برای نمونه: خاقانی می‌گوید:

سردابه دید حجره فرورفت یک دو پیکرسی نهاده دیدبرآمد سه چار گام

نزاری قهستانی می‌گوید:

ز دیوان روی زمین دور باشبه سردابه قدس باحور باش

پانویسویرایش

  1. فرهنگ فارسی دهخدا
  2. فرهنگ فارسی معین

منابعویرایش

  1. سود مایع
  2. اسید استیک
  3. مواد شیمیایی
  4. مواد شیمیایی